Startpagina Filiaal van KMC bvba
- Informatie Kandidaten Bedrijven Media -
-

-
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de hele website. Door eender welke webpagina van de site te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De Sutter Rekruterings Partner spant er zich voor in de inhoud van de webpagina's regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De uitgever verschaft de inhoud van elke webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is louter informatief en voor particulier gebruik bedoeld.

De Sutter Rekruterings Partner is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade, directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel, die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze webpagina's of met de onmogelijkheid de webpagina's te kunnen raadplegen.

De Sutter Rekruterings Partner mag de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de Sutter Rekruterings Partner niet verantwoordelijk voor kenbaar aan deze webpagina's gekoppelde bestanden en webpagina's van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in, noch enig oordeel over de accuraatheid of kwaliteit van de aldaar aangeboden informatie.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina's of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent als gebruiker van de webpagina's zelf verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina's verzendt.

De persoonsgegevens die via deze website aan ons verstrekt worden, worden opgenomen in de bestanden van de Sutter Rekruterings Partner, Vrijheidsstraat 107, B-8310 Assebroek. Deze gegevens worden door de Sutter Rekruterings Partner in alle vertrouwelijkheid verwerkt in het kader van onze activiteiten. Wij gebruiken deze persoonlijke gegevens enkel in antwoord op uw verzoek en om u informatie over de Sutter Rekruterings Partner te doen toekomen. Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen kan dit aan ons meegedeeld worden per e-mail joris@desutter.org, per fax op het nummer 050.54.49.80 of per brief gericht aan de Sutter Rekruterings Partner op bovenstaand adres.
Persoonlijke gegevens worden door ons zolang bijgehouden als nodig voor het volbrengen van uw verzoek, of zolang als de wetgeving voorschrijft. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij noodzakelijk voor het uitoefenen van onze diensten. U beschikt over een inzage- en correctierecht.

De Sutter Rekruterings Partner behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina's te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina's zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina's monitoren.

U zal als gebruiker van deze webpagina's de Sutter Rekruterings Partner, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina's, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. Ieder geschil met betrekking tot deze webpagina's valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Brugse rechtbanken bevoegd.

-
Naar boven
-
XHTML  CSS     © DSRP, De Sutter Rekruterings Partner - Disclaimer
-
-
-
-
-
Site Map

-
Joris De Sutter
Vrijheidsstraat 107
8310 ASSEBROEK

Tel. 050.36.13.82
-
Contact
-
BE 0899.205.737
-