Startpagina Filiaal van KMC bvba
- Informatie Kandidaten Bedrijven Media -
-

-
Getuigenissen

Hoe evalueren sollicitanten het computer-, telefoon- en video-ondersteund Rekrutering Expert Systeem ten opzichte van de traditionele wervings- en selectieprocedures ?

Onderstaande getuigenissen komen uit authentieke brieven van sollicitanten.

-
-

Naar aanleiding van ons onderhoud op 30 juni laatstleden, m.b.t. de functie van verkoopmanager, laat ik U dit schrijven geworden.

Afgezien van wat de opdrachtgever zal beslissen wil ik U reeds danken voor uw goede ontvangst. Maar belangrijker was dat U mij hebt laten kennismaken met een andere manier van selecteren. Dit was een bijzondere ervaring voor mij en ik ben er bijna trots op dat ik dit heb mogen beleven.

Ik ben reeds bij verschillende andere selectiebureaus geweest en dacht dat het niet anders kon:
- briefje schrijven vergezeld van een C.V.
- twee ŗ drie weken wachten op een antwoord
- enzovoort.
Niet is echter minder waar. U bewijst, dat het sneller, efficiŽnter en correcter kan

Tevens ben ik ervan overtuigd, dat ik als sollicitant een eerlijke kans heb gekregen en dat U na ons onderhoud van 2,5 uur onwaarschijnlijk veel informatie kan doorgeven aan uw opdrachtgever. Uw systeem heeft zowel voor de opdrachtgever als voor de sollicitant onmiskenbaar veel voordelen.

Bovendien heeft uw snelheid van handelen mij bijzonder aangenaam verrast. Reeds bij de eerste briefwisseling werden mij alle data doorgegeven wanneer eventuele gesprekken zouden kunnen doorgaan. Indien nodig werden deze dan telefonisch bevestigd. Dit is volledig tegengesteld aan mijn reeds eerder opgedane ervaring met uw "collega′s". Van "collega′s " kan echter moeilijk sprake zijn, want U torent er ver boven uit, zodat er van enige vergelijking geen sprake kan zijn

Verder hoop ik, dat uw systeem de standaard mag worden voor alle personeelsdiensten en rekruteringsbureaus opdat elke sollicitant in de toekomst kan zien dat het anders en vooral beter kan. Om te eindigen ben ik zo vrij een deeltje van uw systeem te gebruiken. Uw globale aanpak, van advertentie tot afscheid na ons onderhoud, verdient als quotering een TIEN. (S.B.)

Naar aanleiding van de vacature van Financieel Manager, heb ik het genoegen gehad persoonlijk in aanraking te komen met uw selectiemethode. Ik had reeds positieve kritiek gehoord over uw methode van een ex-collega, maar mijn persoonlijke ervaringen overtroffen de verwachtingen die ik had.

Kort samengevat kan ik uw selectiemethode het best omschrijven als constructief, effectief en efficiŽnt. Sta mij toe dit even toe te lichten:

 • Een eerste selectie die al onmiddellijk per telefoon gebeurde aan de hand van een zeer gerichte vragenlijst, waarin ook delicatere vragen zoals salarisambities reeds aan bod kwamen. Tijdens hetzelfde telefoongesprek werd ook al een eerste afspraak bij het bedrijf in kwestie vastgelegd voor dezelfde week.
 • Ik vond het strategisch zeer goed bekeken dat het bedrijf voorgesteld werd door mensen die er zelf werken en dus onmiddellijk zinnige antwoorden kunnen geven op gerichte vragen. Op het einde van dat gesprek werd duidelijk meegedeeld, wanneer de kandidaat contact kan opnemen om te weten of hij/zij voor de functie weerhouden is of niet.
 • De afspraak bij U verliep even vlot en efficiŽnt:
  - een vriendelijk en ontspannen onthaal zonder tijdsdruk
  - een duidelijk overzicht vooraf van de geplande activiteiten
  - zeer praktijkgerichte tests, o.a. 2 levensechte roleplays
  - een korte bespreking waarin ieder zijn bevindingen meedeelde
  - tot slot werd datum en uur afgesproken wanneer de kandidaat weet of hij/zij weerhouden is
  - en dit alles in amper 90 minuten

Vergeleken met andere selectieprocedures, die ik in het verleden doorlopen heb, was uw methode werkelijk een verademing. Concreet herinner ik mij nog duidelijk de traditionele werving- en selectieprocedure die ik doorlopen heb om mijn huidige functie te bekomen:

 • Eerst een Curriculum Vitae schriftelijk opsturen, zowel in het Nederlands als in het Engels.
 • Pas na 2 weken een eerste afspraak met een consultant: - opnieuw een volledig overzicht geven van de persoonlijke gegevens en ervaring, maar op een ander formulier en in een ander formaat
  - dan 45 minuten wachten, waarna een gesprek van 15 minuten volgde met een assistente, die nogmaals mijn ervaring overliep en verder op geen enkele concrete vraag aangaande het bedrijf en functie kon antwoorden
  - tenslotte werd mij medegedeeld dat ik in de loop van de komende weken gecontacteerd zou worden
 • Na ca. 10 dagen werd ik schriftelijk gecontacteerd om mij op een bepaalde dag en uur aan te melden voor een tweede gesprek bij de consultant. Daar ik mij die bepaalde dag niet kon vrijmaken, had ik telefonisch contact opgenomen teneinde een andere datum vast te leggen. Dat ging zeer moeilijk, waarbij mij dan ook nog de vraag werd gesteld of ik werkelijk geÔnteresseerd was in de job, daar ik mij niet kon vrijmaken voor de door hun vastgestelde afspraak.
 • Het gesprek met de senior consultant verliep vrij analoog met het eerste; het was vooral overlopen van mijn ervaring en hij kon mij al evenmin zinnige antwoorden geven op vragen omtrent het bedrijf en de functie.
 • Tenslotte werd ik na nog eens 2 weken uitgenodigd voor een gesprek op het bedrijf. Daar overliep de personeelschef nogmaals mijn ervaring en heb ik gedurende minder dan 5 minuten gericht kunnen praten met de algemeen directeur. Daarna werd mij medegedeeld, dat men nog contact zou opnemen met mij.
 • 2 Dagen later werd mij de job aangeboden.
 • Tot op dat moment was er geen enkele toetsing geweest van mijn praktijkervaring, mijn ambities,...
 • De consultants werkten duidelijk uitsluitend voor het bedrijf en de kandidaat was alleen maar interessant om de op dat moment uitstaande vacatures in te vullen.

Voor mij schuilt daarin ook de kracht van uw systeem: op een zo efficiŽnt mogelijke manier (maar toch persoonlijk) onderzoeken of de behoeften van het bedrijf met de mogelijkheden en ambities van de kandidaat overeenkomen. Ik hoop van harte, dat wij in de toekomst nog zullen kunnen samenwerken, hetzij vanuit vragende, hetzij vanuit aanbiedende kant. (P.D.)

-
Naar boven
-
XHTML  CSS     © DSRP, De Sutter Rekruterings Partner - Disclaimer
-
-
-
-
-
Site Map

-
Joris De Sutter
Vrijheidsstraat 107
8310 ASSEBROEK

Tel. 050.36.13.82
-
Contact
-
BE 0899.205.737
-