Startpagina Filiaal van KMC bvba
- Informatie Kandidaten Bedrijven Media -
-

-
Waarom op ons beroep doen ?

Hoe vergelijkt zich het computer-, telefoon- en video-ondersteund Rekrutering Expert Systeem, dat wij hanteren, ten opzichte van de traditionele wervings- en selectieprocedures ?

En vooral, hoe ervaren sollicitanten en opdrachtgevers dat verschil ?

Onderstaande uitreksels komen uit authentieke brieven van mensen die onze diensten reeds hebben kunnen ervaren.

-
-
1a. TRADITIONELE WERVINGSVOORBEREIDING

"ik vind dat klassieke bureaus in hun advertenties te weinig concrete informatie aan de kandidaat geven over de vacature en het bedrijf, om nog niet te spreken over de combinatie van de twee." (B.I.)

1b. ONZE WERVINGSVOORBEREIDING

"U bent de enige waarvan ik zag, dat men de moeite en de tijd nam om persoonlijke kennis op te doen in het bedrijf en ′in the field′ van de werksituatie en zodoende met eigen ervaringen ′in de branche′ de vacature te kunnen profileren." (V.A.)

"Het eerste opvallende is de gestructureerde, coherente samenstelling van de advertentie. Door haar volledigheid biedt ze de mogelijkheid aan potentiŽle kandidaten zonder twijfel te beslissen al of niet te solliciteren." (B.E.)

"Bij U weet men concreet waarop men gaat solliciteren, daar er een duidelijke advertentie verschijnt, met alle nodige informatie over de job, de werkgever, het product of dienst en de eisen die aan de kandidaat gesteld zijn alsmede de aanbieding." (K.Y.)

2a. TRADITIONELE SOLLICITATIEPROCEDURE

"Over het algemeen is de aanpak overal hetzelfde; in de eerste instantie de verplichte sollicitatiebrief." (K.Y.)

"Bij de gebruikelijke procedure is solliciteren voor de sollicitant geen lolletje, maar eerder een volle, zware en stresserende dagtaak." (O.H.)

"Hoeveel goede, potentiŽle kandidaten vanwege de verplichte sollicitatiebrief niet solliciteren en dus verloren gaan, laat zich raden." (V.P.)

2b. ONZE SOLLICITATIEPROCEDURE

"Alhoewel het reeds enige tijd geleden was, dat ik nog gesolliciteerd had, was ik blij verrast door uw manier van werken. Omwille van vroegere ervaringen had ik mij voorgenomen slechts te solliciteren voor betrekkingen die rechtstreeks uitgingen van de bedrijven zelf. Toch heb ik op uw advertentie gereageerd, omdat ze zo klaar en duidelijk de functievereisten, de producten en de firma omschreef. Ook de mogelijkheid om onmiddellijk telefonisch contact op te nemen kwam mij zeer positief over. Hieruit kon reeds gedeeltelijk beoordeeld worden of ik de advertentie juist ingeschat had, nl. of er een ernstige overeenkomst was tussen het profiel dat U wenste en hetgeen dat ik te bieden had." (D.M.)

"Eerst en vooral dank voor het vriendelijk onthaal in uw kantoor. De familiaire ontvangst werkte geruststellend. Het was niet het zoveelste ′psychologische testkamp′ waarbij ik, na een lange wachttijd op een oude kerkstoel binnen de dertig minuten beoordeeld werd. Uw professionele aanpak was aanmoedigend. Uit andere burelen ben ik met een gevoel van onbehagen en ontmoedigd buiten gekomen. U heeft zich ingeleefd in mijn ′beroepswereld′. Uw aanmoediging in tegenstelling met ′U hoort wel iets van ons. ′ was mij een riem onder het hart." (D.S.)

3a. TRADITIONELE SELECTIEPROCEDURES

"Gisteren heb ik nog zo′n interview gehad. Ik had reeds een c.v. opgestuurd. Daar moest ik nog meer lijsten invullen over mijn leven en daarna werd ik ′op de rooster gelegd′ door een lieve dame, die werkelijk alles wou weten. Na een uur ondervraging vroeg ik deze dame, of ik wat gegevens kon krijgen van de werkgever. ′Ja, er werken zo′n 200 man in de productie.′ Of dit werkelijk interessant was. Wat kon ik verdienen? Hoeveel verkopers? Wagen van de firma en welke? Positie van de werkgever op de markt? Daar wist ze helemaal niets van. Zo en voor de rest zou ik nog eens terugkomen bij haar voor een tweede selectie en dan pas eventueel voor een gesprek naar de nieuwe werkgever." (V.A.)

"Het persoonlijke onderhoud duurde 5 minuten met enkele vragen betreffende mijn ervaring die ik beantwoord heb tegen de schoenen van de selectieadviseur, want hij lag met zijn voeten op de tafel." (D.M.)

"De meeste selectiebureaus werken stereotype en totaal onpersoonlijk. Men ′werkt′ een kandidaat af op 45 minuten en het komt er meestal op neer dat men een heel leven op een zo kort mogelijke tijd moet uitleggen. Deze bureaus vragen zich niet af of de man vůůr hen werklustig is, teamspirit heeft, liefde voor zijn vak of sterk gemotiveerd is." (V.A.)

"Men gaat de parate talenkennis na door het laten vertalen van een Franse tekst, maar men dient geen letter Frans te praten. Men krijgt vraagstukjes onder de neus geschoven om na te gaan in hoeverre men cijfervast is, ja dan nee! De testen bij de klassieke bureaus hebben totaal niets te zien met de praktijkjob en zijn overduidelijk gericht op schoolverlaters. Er is geen enkele voorbereiding van de consultant uit, wat betreft de achtergrond van de firma." (K.Y.)

"De testprocedures van de klassieke bureaus beperkten zich overal tot een klassiek ′babbeltje′ of op enkele plaatsen een nogal banale test (multiple choice)." (T.H.)

"Toen ik bij het bureau kwam, diende ik op een papier wat algemeenheden te plaatsen betreffende mijn manier van werken, mijn goede en slechte kwaliteiten, mijn situering t.o.v. collega′s. Vervolgens heb ik een anderhalf uur durend gesprek gehad met de consulent, die mij vroeg wat hij in feite met mij aanmoest, daar hij zich niet duidelijk geÔnformeerd bij de opdrachtgever. De man heeft uitleg gegeven over het bedrijf en over de communautaire problemen in BelgiŽ, terwijl ik nauwelijks aan het woord ben geweest." (K.Y.)

"Daar die psychologische testen bijna overal gelijkaardig zijn, zitten bij de medekandidaten soms ware experts in het invullen van die tests. Waar blijft dan het objectief oordeel?" (K.Y.)

"Andere bureaus testen allemaal in dezelfde lijn. Het enige verschil is dat men bij het ene een boom moet tekenen en bij de andere niet." (O.F.)

"De kandidaten twijfelen ook zeer sterk aan de validiteit en het nut van vele standaard psychologische tests, waaraan zij zich een halve dag en meer moeten onderwerpen. Temeer daar er door gespecialiseerde bureaus zelfs trainingen worden gegeven om deze succesvol te overwinnen door met de meest gebruikte tests intensief te kunnen oefenen." (A.R.)

"Het enige ′beeld′ dan men aan de opdrachtgever toont is de pasfoto." (C.B.)

3b. ONZE ASSESSMENT PROCEDURE

"Het verbale en visuele aspect wordt hier eindelijk op volle waarde ingeschat en het hele gebeuren wordt een echt samenwerken. Het vastleggen op video- en audioapparatuur vermijdt een subjectieve interpretatie door een persoon." (B.E.)

"Ik heb geen enkele vrees gehad op het ogenblik van de video opname, meer nog ben ik ervan overtuigd dat deze methode de meest efficiŽnte en bovendien de minst subjectieve is. Het interview maakte het mogelijk me op een spontane wijze uit te drukken, zonder zenuwen, en mijn volle waarde aan U te bewijzen zonder te worden beÔnvloed door bepaalde negatieve factoren, die men wel vaker ondervindt bij andere selectiebureaus. Als in de nabije of verre toekomst zich een rekrutering voordoet in het bedrijf dat ik vertegenwoordig, zal ik niet twijfelen om gebruik te maken van Uw bureau of om U volledig te steunen tijdens de keuze van het bureau." (M.J.)

"Wat mij na afloop van de testen opviel, was dat deze naar de praktijk gericht waren en dit in tegenstelling tot vele andere selectiebureaus." (B.L.)

"De ′to the point′ testen tijdens ons onderhoud, die zeer concreet gericht waren op de taak en de vereisten van de firma, verstevigden mijn gevoel van vertrouwen." (D.M.)

"De testprocedure heeft mij aangenaam verrast, vanwege de professionele en doelgerichte aanpak, die rechtstreeks gerelateerd is aan de functie, waarvoor ik mij kandidaat had gesteld. Het is de eerste keer in 10 jaar, dat ik een dergelijke zuiver op de praktijk gerichte aanpak heb mogen ervaren!" (K.E.)

"Bij al de andere bureaus gebruikt men standaardprocedures, terwijl K.M.C. een steeds aangepast programma maakt per firma, zodat de kandidaat evenzeer als de firma kan nagaan of de persoon geschikt is voor die job of niet. Bij K.M.C. is de selectieprocedure zeer vlug, zodat men op max. 3 weken resultaat krijgt. Met 2 bezoeken is de procedure afgelopen." (K.Y.)

"Oh, wat ging het allemaal anders bij U, waar ik mij mens heb gevoeld; waar men begrijpt, dat enerzijds de firma′s moeten kunnen kiezen tussen vele kandidaten, maar dat op hun beurt de betere kandidaten ook kunnen kiezen in de mate van het mogelijke tussen de verschillende geboden plaatsen." (V.A.)

"Er wordt op een degelijke manier gezocht naar het ′juiste dekseltje′ dat zal passen op het ′potje′. Dit kan volgens mij alleen als er een goede dialoog is, zowel tussen het bedrijf en de consultant als tussen de sollicitant en de consultant." (H.A.)

"Wat ik als positief ervaren heb bij U is:
- de zeer directe communicatie
- snelle reactie en opvolging
- uitgebreide info over onderneming en te begeren functie
- directe aanpak qua testen van capaciteiten
- op maat testen van potentiŽle kandidaten
- de investeringen in aangepast materiaal." (V.W.)

"De methodes die U hanteert zijn zeer intensief voor de kandidaat. Men werkt uiterst doeltreffend, gericht en zeer goed voorbereid. Bovendien, in het geval, dat men de juiste instelling heeft (volgens de zeer goed uitgekiende profieltest), dan slaat uw enthousiasme over op de kandidaten (Dit is niet alleen mijn ervaring). Er wordt op een uiterst korte termijn gewerkt, wat zeer belangrijk is voor de kandidaat, die na het verlaten van de interviewsessie dermate goed gebriefd is over de job, de firma als over de te volgen procedure, dat er geen verrassingen ontstaan en zodat de kandidaat zich al een zeer goed beeld kan vormen." (K.Y.)

"Heel anders dan bij de traditionele wervingsbureaus, gaat U met uw assessmentsysteem op een veel meer accurate manier te werk. De persoonlijke en objectieve evaluatie van de video- opnames, gebaseerd op levensechte werksituaties, laten de opdrachtgever toe een reŽel beeld te krijgen van de fysionomie van de sollicitant." (V.G.)

4a. TRADITIONELE EINDSELECTIE

"Ooit solliciteerde ik voor een betrekking via een bureau. Na een gesprek van een kwartier werd ik verder gestuurd naar het opdrachtgevende bedrijf. Na een kort gesprek met de directie werd me de vraag gesteld of, en welke testen me afgenomen waren bij het bureau. Toen ik naar waarheid vertelde, dat er alleen een gesprek geweest was, heeft die opdrachtgever in niet mis te verstane woorden via de telefoon aan de selectieadviseur verteld dat hij niet gelukkig was met de gang van zaken." (D.M.)

"Bij meerdere selectiebureaus heb ik de onaangename ervaring gehad van gedurende een lange tijd overintensief getest te worden, wat de kandidaten meestal niet als positief ervaren. Deze bureaus kunnen dan ongetwijfeld met een lijvig dossier naar de opdrachtgever stappen (om een goede indruk te maken), maar de functionaliteit van de zo verkregen informatie kan terecht betwijfeld worden. Het is duidelijk, dat er hierbij geen relevante relatie met de functie als dusdanig onderzocht wordt." (V.M.)

"Door alleen te kunnen beslissen op basis van papieren (c.v., rapport e.d.) krijgt de opdrachtgever een incompleet en subjectief beeld van de geselecteerde kandidaten, hetgeen kan leiden tot een verkeerde selectiebeslissing in de eindfase." (R.H.)

"Om te besluiten zou ik willen stellen, dat de methodes van deze bureaus totaal hun doel missen, namelijk een juiste persoon voor de juiste job vinden. De methodes zijn totaal niet geschikt voor het vinden van een gekwalificeerd iemand." (K.Y.)

4b. ONZE EINDSCREENING

"De uitkomst van de assessment-tests zal ook meer de werkelijkheid benaderen dan dit het geval is bij andere tests, waar een onpersoonlijke en gespannen sfeer vaak een onnatuurlijke houding met zich meebrengt." (K.M.)

"Wat ik als zeer positief ervaren heb, is het feit dat de door U gegeven scores ook aan de kandidaat doorgegeven worden en eventueel ook ter discussie staan. De gehele procedure blijft ook voor de kandidaat zeer doorzichtig en men weet steeds hoe er over zich gedacht wordt. Verder was ik zeer te spreken over de zeer vlotte afwerking en de korte tijdspanne, waarbinnen zich alles afspeelt. Men hoeft niet, zoals bij vele van Uw collega′s eerst een lange tijd te wachten voordat men tot actie overgaat." (T.P.)

"Heel Uw systeem is, om het met eenvoudige woorden te zeggen, gebaseerd op een flinke portie ′gezond verstand′, iets wat de andere bureaus naar jarenlange ervaring niet meer hebben (Hebben ze het ooit wel gehad?). Waar men bij anderen soms urenlange ′zogezegde′ psychologische tests moet ondergaan, waarvan het nut voor de gesolliciteerde functie erg onduidelijk is, heeft men bij U, door proeven af te nemen met het product waarvoor mijn uiteindelijk solliciteert, onmiddellijk de zekerheid dat de kandidaat al dan niet zal voldoen voor de vacature." (M.B.)

5a. TRADITIONELE UITVOERINGSTERMIJN

"De tests nemen een 4 tot 5 uur in beslag en pas na 14 dagen is er een uitslag gekomen. De totale procedure verliep over anderhalve maand." (K.Y.)

"Bij niet minder dan 3 verschillende selectiekantoren na het opsturen van het c.v. krijgt men eerst 2 weken later een uitnodiging om wederom 2 weken later een eerste selectie te doen." (M.J.)

5b. ONZE UITVOERINGSTERMIJN

"Het testen nam slechts 2 uur in beslag, wat zeer kort is in vergelijking met andere tests die vaak een hele dag duren. De korte duur van de test kwam niet ten nadele van de efficiŽntie, in tegendeel zelfs." (K.N.)

"Na telefonisch contact en een korte wederzijdse voorstelling kreeg ik reeds dezelfde dag per mail een c.v.-formulier met een uitnodiging om een week later een persoonlijk gesprek te hebben." (M.J.)

6a. TRADITIONELE RESULTATENGARANTIE

"Ik ben ervan overtuigd dat deze toestand een zeer slechte zaak is, ťn voor onze mensen die werkelijk een top-job waard zijn ťn voor onze industrie in het bijzonder." (T.H.)

6b. ONZE RESULTATENGARANTIE

"Indien mij de kans te beurt mocht vallen een bedrijf te leiden, zou ik de rekrutering in al zijn facetten aan U toevertrouwen en zou het verder doorgezegd worden." (O.F.)

"Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken U te bedanken voor de unieke belevenis vrijdag jl. De combinatie van objectieve analyses en methodieken, die blijk geven van grote kennis van de functie en de branche en de sympathieke begeleiding van U, zijn de voorwaarden om voor uw ′paus′ de juiste man te vinden en voor de kandidaat de juiste werkgever. Daar waar dit voor mij mogelijk is, zal ik ook anderen hieromtrent informeren." (B.B.)

"Ik hou ervan aan U bij deze gelegenheid mijn appreciatie uit te drukken voor de professionele aanpak van Uw selectietechniek. Voor mij persoonlijk heeft deze ervaring een verrijking betekend en verdient Uw systeem zeker een navolging. Ik wens U in elk geval nog veel succes bij Uw werk." (V.G.)

"Ik wens mijn dank en prettige bewondering uit te drukken voor de zeer aparte en aangename manier van werken van Uw organisatie. Het heeft me zeer verheugd eens eenmaal in mijn loopbaan een management-selectiebureau mee te maken, dat durft te innoveren en origineel zijn i.p.v. de andere te kopiŽren." (I.H.)

"Wij kunnen onderlijnen dat wij ten volle tevreden zijn van de diensten aangeboden bij de aanwerving van nieuwe afgevaardigden. De gevolgde procedure lijkt ons een totale benadering die goede resultaten oplevert." (D.M.)

-
Naar boven
-
XHTML  CSS     © DSRP, De Sutter Rekruterings Partner - Disclaimer
-
-
-
-
-
Site Map

-
Joris De Sutter
Vrijheidsstraat 107
8310 ASSEBROEK

Tel. 050.36.13.82
-
Contact
-
BE 0899.205.737
-